Euro
Sri Lankan rupee

Euro / Sri Lankan rupee

Euro to Sri Lankan rupee

Friday, August 23, 2019
1 Euro = 199 Sri Lankan rupees
Calculator from Euro to Sri Lankan rupee -
Euros EUR
Sri Lankan rupees LKR
199
Conversion Guide for Printing
Print
From Euros (EUR) to Sri Lankan rupees (LKR)
1 Euros199 Sri Lankan rupees
5 Euros994 Sri Lankan rupees
10 Euros1,989 Sri Lankan rupees
50 Euros9,944 Sri Lankan rupees
100 Euros19,887 Sri Lankan rupees
500 Euros99,437 Sri Lankan rupees
1,000 Euros198,874 Sri Lankan rupees
5,000 Euros994,372 Sri Lankan rupees
10,000 Euros1,988,743 Sri Lankan rupees
50,000 Euros9,943,717 Sri Lankan rupees
From Sri Lankan rupees (LKR) to Euros (EUR)
5 Sri Lankan rupees0.03 Euros
10 Sri Lankan rupees0.05 Euros
50 Sri Lankan rupees0.25 Euros
100 Sri Lankan rupees0.50 Euros
500 Sri Lankan rupees2.51 Euros
1,000 Sri Lankan rupees5.03 Euros
5,000 Sri Lankan rupees25.14 Euros
10,000 Sri Lankan rupees50.28 Euros
50,000 Sri Lankan rupees251.42 Euros
100,000 Sri Lankan rupees502.83 Euros